Generálna prokuratúra sa má vyjadriť k trestnému oznámeniu

  • access_time25.09.2014
  • Generálna prokuratúra sa má vyjadriť k trestnému oznámeniu

    Na Generálnu prokuratúru SR som poslal list so žiadosťou o vyjadrenie vo veci trestného oznámenia, ktoré bolo podané na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša 26. septembra 2013. Trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní som pred rokom podal práve ja. Existovalo totiž dôvodné podozrenie, že predseda BSK realizoval opravy, rekonštrukcie a havárie budov v pôsobnosti BSK spôsobom, ktorý je v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní. V uvedených budovách bol v rokoch 2010 – 2013 v porovnaní s ostatnými krajmi neúmerne vysoký počet havárií, na ktoré sa ako na mimoriadne udalosti nevzťahuje postup štandardný pri verejnom obstarávaní. Zistené skutočnosti ale poukázali na to, že štatutárny orgán BSK spoločne so svojimi podriadenými pravdepodobne upovedomil riaditeľov subjektov, aby závady, stavebné a rekonštrukčné práce nahlasovali BSK ako mimoriadnu udalosť – haváriu. Týmto spôsobom obchádzali Zákon o verejnom obstarávaní a vyhýbali sa verejnej súťaži. Zistené skutočnosti ďalej poukázali na fakt, že mnohé zákazky boli prideľované niekoľkým vybraným spoločnostiam, ktoré boli navzájom majetkovo a personálne prepojené s napojením na niektoré osoby blízke strane SDKÚ. V mnohých prípadoch išlo o tzv. schránkové firmy alebo firmy, ktoré podľa obchodného registra nemali v predmete svojej podnikateľskej činnosti uvedené stavebné práce.

    Podobné články