„FREŠO UŠIEL NA BELIZE, SKRÝVA SA TAM SPOLU S MELLOM“

  • access_time04.11.2013
  • „FREŠO UŠIEL NA BELIZE, SKRÝVA SA TAM SPOLU S MELLOM“

    Pred nejakým časom som písal o kauze havárií v Bratislavskej župe. Venovali sa tomu aj viaceré médiá, takže asi už viete, o čo ide – o podozrenie, že Úrad BSK vyhlasoval opravy budov, ktoré patria do jeho pôsobnosti, za havárie, hoci v skutočnosti haváriami neboli, v snahe vyhnúť sa riadnemu verejnému obstarávaniu. Opravy týchto „havárií“ potom realizovali rôzne pofidérne firmy (niektoré z nich dokonca ani nemali v predmete svojej obchodnej činnosti stavebné práce), častokrát s prepojením na bývalého pokladníka SDKÚ-DS Igora Kuceja. Všetko nasvedčuje tomu, že obchádzanie verejného obstarávania nás vyšlo poriadne draho – opravy nás stáli 13 miliónov eur! Keby sa riadne súťažilo, podľa skúseností z verejných obstarávaní v stavebníctve sa mohlo ušetriť cca 6 miliónov. Nehovoriac už o tom, že podľa všetkého išlo o porušovanie Zákona o verejnom obstarávaní. Toto sú známe skutočnosti. Možno ale už neviete, ako sa celá kauza vyvíjala ďalej. Pavol Frešo na uvedené podozrenia reagoval vyhlásením, že dá všetko prešetriť. Tak sa aj stalo – BSK podal na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podnet na prešetrenie podozrení z obchádzania verejnej súťaže. Podnet však po dvoch týždňoch z Úradu stiahol! Napadne vám otázka: prečo? Neišlo len o snahu Pavla Freša verejne deklarovať svoj záujem o prešetrenie havárií, pričom v skutočnosti to nikdy nechcel? ÚVO medzitým začal šetrenie z vlastnej iniciatívy. Opäť ale narazil na problém, ktorý mu bráni v riadnom prešetrení prípadu – župa tentokrát vyhlásila, že nemôže ÚVO poskytnúť dokumentáciu z havárií, pretože ju odovzdala svojmu hlavnému kontrolórovi (ktorý je zamestnancom župy). Tu sa opäť natíska otázka, či nejde náhodou o zámerné zdržiavanie a marenie vyšetrovania. To, že dokumentáciu má kontrolór župy, predsa nemôže brániť tomu, aby župa spolupracovala s ÚVO a poskytla mu súčinnosť. Vyzerá to ale tak, že župa opäť robí obštrukcie. Podľa môjho názoru cieľ týchto obštrukcií je jediný – zabrániť tomu, aby sa šetrenie ÚVO skončilo ešte pred voľbami. Výsledky šetrenia by totiž mohli byť pre Freša katastrofou. V prípade začala zároveň konať už aj polícia. A ja len dúfam, že Pavol Frešo bude s políciou spolupracovať lepšie ako s Úradom pre verejné obstarávanie. Nerád by som sa totiž v novinách v budúcnosti dočítal (ale vôbec by ma to neprekvapilo), že Frešo ušiel na Belize, kde sa skrýva spolu s Mellom.

    Related Posts