Exekučná amnestia – nádej na lepší život

 • access_time28.09.2020
 • Exekučná amnestia – nádej na lepší život

  Takmer milión ľudí v tomto štáte má na svojich pleciach exekúciu. Tí šťastnejší len jednu, tí menej šťastní päť aj viac. Úroky a poplatky z dlhov sa často vyšplhajú do výšok, ktoré niekoľkonásobne prekračujú výšku istiny. S týmto musíme ľuďom pomôcť.

  Exekúcie sa dotýkajú každého štvrtého dospelého obyvateľa Slovenska. To je alarmujúce číslo. Napriek tomu nebolo na našej politickej scéne toho, kto by sa tým vážne zaoberal a prišiel so systémovým riešením, ako ľuďom pomôcť. Opakujem – hovoríme tu takmer o milióne ľudí.

  V roku 2017 prišla s návrhom riešenia Sme rodina a do parlamentu predložila návrh zákona o exekučnej amnestii. Keďže bolo hnutie v opozícii, ich návrh nebol vtedajšou vládnou koalíciou prijatý. Hoci malo ísť o výraznú a konkrétnu pomoc ľuďom, aby sa dostali z finančných problémov, ktoré boli pre nich roky neriešiteľné, predchádzajúca „sociálna“ vláda tento zákon nikdy nepodporila. Zamietnutý bol opakovane aj v nasledujúcom roku, dokonca dvakrát.

  Exekučná amnestia je o nádeji. A o motivácii. Nádeji začať žiť lepší život a motivácii začať riadne pracovať. Samozrejme, musí platiť zásada: „čo si si požičal, to musíš vrátiť“. My chceme ľuďom pomôcť s tým, čo je navyše, teda s úrokmi a exekučnými poplatkami, ktoré u mnohých za dlhé roky dosiahli nehorázne výšky. Návrh exekučnej amnestie z dielne Sme rodina je o pomoci tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Naším cieľom je upustenie od vymáhania pohľadávky štátu, odpustenie úrokov z omeškania a poplatkov a následné zastavenie exekúcie. To všetko za podmienky, že občan uhradí svoj dlh.

  Áno, chceme tentokrát a týmto krokom oddlžiť státisíce ľudí. Ak mohli byť v minulosti oddlžené banky v sume niekoľkých miliárd eur alebo rôzni oligarchovia (Váhostav atď…), prečo by to teraz nemohli byť obyčajní ľudia, z ktorých mnohí sa dostali do problémov nie z vlastnej viny? Zobrali si pôžičku, pretože potrebovali uhradiť liečbu pre svojich blízkych, zaplatiť pohreb svojich rodičov alebo sa „len“ nechali nachytať nebankovkami. K tým státisícom patrí aj cca 34 tisíc dôchodcov, ktorí majú dnes exekuovanú časť už aj tak mizerných dôchodkov.

  Ľudia s exekúciami na krku žijú v začarovanom kruhu. Keď majú viac exekúcií, nemajú vôbec motiváciu pracovať, pretože by im všetko zobral exekútor. A tak žijú zo sociálnych dávok alebo pracujú na čierno. Potom nemajú na splácanie dlhu. A takto stále dokola. Toto úverové otroctvo, v ktorom mnohí dlhé roky žijú, je nielen neznesiteľnou ťažobou pre ich súkromný život, ale zaťažuje aj celú našu ekonomiku. My chceme ľuďom pomôcť, aby opäť začali pracovať, aby boli oficiálne v „systéme“. Exekučná amnestia je teda o sociálnom cítení, ale aj o zdravom rozume.

  Dnes je táto téma aktuálnejšia ako v minulosti. Ľudia sa môžu v súčasnej ekonomickej kríze dostať do platobnej neschopnosti ešte jednoduchšie ako predtým. A politici majú na výber – buď sa na ľudí vykašlú, alebo nie. V súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby tu bola strana, ktorá bude garantom pomoci ľuďom a ktorá si aj tento zásadný problém v našej spoločnosti zoberie ako jeden zo svojich hlavných bodov a v parlamente presadí jeho schválenie. Už dnes sa na tom pracuje – na ministerstve spravodlivosti sa pripravuje nový návrh zákona o exekučnej amnestii, ktorý pôjde do parlamentu ešte do konca tohto roka. Jeho prijatím dostanú tisíce ľudí perspektívu a šancu začať žiť lepší život.

  Podobné články