DOPRAVA A PARKOVANIE

  • access_time09.10.2016
  • DOPRAVA A PARKOVANIE

    V oblasti zlepšenia dopravy a stavu ciest v Starom Meste sa mi podarilo získať peniaze na rekonštrukciu Záhradníckej ulice. Suma 186 000 eur bola venovaná na jej rekonštrukciu v časti od Amerického námestia po Miletičovu.

    Za obnovu ulíc Poľná a Májkova som v Komisii dopravy miestneho zastupiteľstva bojoval niekoľko rokov. Tieto dve komunikácie boli posledné v Starom Meste, kde sa stále nachádzali staré „kocky“, ktoré boli značne poškodené. Obidve ulice sú dnes už obnovené a staré kocky vymenené za nový asfalt.

    Na rok 2017 som si ako svoje poslanecké priority stanovil rekonštrukciu Amerického a Floriánskeho námestia a vybudovanie cyklotrasy na Radlinského ulici. Moje priority boli akceptované a v mestskom rozpočte na ne vyhradené financie. Pevne verím, že v najbližších dvoch rokoch sa mi podarí tieto projekty dotiahnuť do úspešného konca a Staré Mesto bude zasa o niečo krajším a lepším miestom na život.

    Podobné články