ČISTENIE ULÍC STARÉHO MESTA STÁLE POKRAČUJE

  • access_time12.07.2013
  • ČISTENIE ULÍC STARÉHO MESTA STÁLE POKRAČUJE

    Už viac ako 8 000 domácnostiam v Starom Meste som poslal svoje písomné poďakovanie za podnety na moju výzvu: „Povedzte mi, čo Vám vo Vašom okolí prekáža“. Najviac podnetov sa týkalo (ne)čistoty v uliciach v našej mestskej štvrti. Po prečítaní vašich listov som sa rozhodol, že sa pokúsim, aspoň čiastočne, riešiť čistotu chodníkov vlastnými silami a prostriedkami. Doteraz sme s pomocou „mojej čistiacej čaty“ vyčistili 230 ulíc, pozametať nám zostáva ešte ďalších 90 ulíc. Upratali sme okolie príbytkov viac ako 18 000 domácností z celkového počtu 22 000 v Starom Meste. Odpadkov a nečistôt okolo nás je naozaj veľa – doteraz sme vyzberali 9,5 tony odpadu, čo predstavuje priemerne 221 kg odpadu za deň! Predpokladám, že upratovanie by malo byť dokončené v polovici júla. O čo ide? V spolupráci s vedením Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody v Justičnom paláci, ktorý sídli v mojom volebnom obvode, sme pripravili jarné upratovanie. Jarné upratovanie zabezpečuje skupina šiestich väzňov najľahšej nápravnej skupiny pod dohľadom dozorcu. Doteraz nebola v Bratislave táto pracovná sila v porovnateľnom rozsahu využitá. Ekonomické prednosti sú pritom jednoznačné, deň práce jedného odsúdeného je 17,6 eura. Staré Mesto čistejšie Už od polovice apríla títo muží v oranžových pracovných vestách čistia chodníky a zbierajú odpad zo zelených plôch. Zber vriec s odpadom a likvidáciu odborne zabezpečuje iný dodávateľ. Akciu financujem zo svojic poslaneckých odmien, vyčlenil som na ňu osem tisíc eur, ďalšie financie sú určené na likvidáciu odpadu podľa skutočného množstva. Podľa postupu prác predpokladám, že za tieto prostriedky vyčistíme podstatnú časť Starého Mesta, určite všetky jeho obytné štvrte. Príklad do budúcnosti V centrálnej časti Bratislavy je podľa môjho názoru nevyhnutné zvýšiť frekvenciu čistenia. Krátkodobé a málo populárne „jarné brigády“ situáciu zásadne nezlepšia. Nechcem tým v žiadnom prípade znevažovať občiansku iniciatívu, ale samosprávy by sa na obetavosť dobrovoľníkov nemali odvolávať. Bol by som zároveň rád, keby táto akcia a moja spolupráca s Ústavom pre výkon trestu, ktorá prispela k skrášleniu prostredia našej mestskej časti, nebola jednorazovou záležitosťou, ale stala by sa príkladom a zárodkom ďalšej, možno pravidelnej spolupráce so samosprávou na podobných projektoch aj v budúcnosti.

    Related Posts