Chodníky v Starom Meste sú jedná veľká katastrofa a tak skoro sa to možno ani nezmení!

 • access_time02.05.2018
 • Chodníky v Starom Meste sú jedná veľká katastrofa a tak skoro sa to možno ani nezmení!

  S obyvateľmi a mojimi susedmi v Starom Meste komunikujem často. Takže sa pravidelne dozvedám, čo Staromešťanov trápi najviac. Vidím, čo je v našej mestskej časti najakútnejšie a treba to riešiť. Niektoré problémy sa dajú vyriešiť. Z mojej strany snaha bola. Minulý rok v septembri som po dôkladnej príprave predložil do staromestského zastupiteľstva kompletne vypracovaný Program obnovy chodníkov, ktorý bol následne kolegami zo zastupiteľstva prijatý. Súčasťou programu bol návrh na kompletnú rekonštrukciu existujúcich a vybudovanie nových chodníkov, a to v rovnakom dizajne s cieľom chodníky nielen opraviť, ale aj celkovo pozdvihnúť estetickú úroveň  centra mesta. Navrhnutý bol aj spôsob financovania prostredníctvom Fondu obnovy chodníkov, ktorého zdrojom bude 20 % z celkových ročných výnosov miestneho poplatku za rozvoj.

  Súčasťou schváleného Programu obnovy chodníkov mal byť starostom vypracovaný a poslancom na schválenie predložený dizajnmanuál vzhľadu nových chodníkov. Termín predloženia – marcové zastupiteľstvo. Na prípravu mal teda starosta polroka! Máme tu máj a dizajnmanuál neexistuje. V tomto štádiu je to najdôležitejšia súčasť programu, bez neho sa ďalšie kroky a samotné rekonštrukcie nemôžu začať realizovať.

  V podstate to dopadlo tak, že všetky tohtoročné obnovy a rekonštrukcie chodníkov sa aj naďalej dejú v starých „koľajach“, nesystematicky, rôznorodo a bez jednotného dizajnu. Navyše, väčšinou sa pokračuje v pokládke pôvodného klasického asfaltového povrchu, ktorý je okrem iného dosť nepraktický. Každá jedna rozkopávka znamená novú asfaltovú záplatu, namiesto toho, aby sa napr. len rozobrala dlažba, ktorá sa dá naspäť umiestniť do pôvodného stavu.

  Jednotný, estetický, moderný a bezbariérový vzhľad chodníkov je dlhodobý projekt, ktorý treba na začiatku poriadne pripraviť a potom z neho môže Staré Mesto roky pozitívne ťažiť. Je to niečo, čo by výrazne zmenilo vzhľad centra mesta. Ak však nezačneme, ak hneď na začiatku niekto neurobí, čo sľúbil a k čomu ho staromestské zastupiteľsvo zaviazalo, tak to bude jeden z mnohých projektov, ktorý skončí len na papieri! Apelujem preto na staromestského starostu, aby v čo najkratšom čase urobil nápravu a predložil na schválenie  dokument dizajn manuálu. Aby sme nestrácali zbytočne čas a mohli sa pustiť do obnovy staromestských chodníkov.

  Podobné články