Cestovanie seniorov v Bratislavskej integrovanej doprave bude ľahšie a jednoduchšie

 • access_time29.04.2016
 • Cestovanie seniorov v Bratislavskej integrovanej doprave bude ľahšie a jednoduchšie

  BRATISLAVA, 29. apríla 2016 – Na včerajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy prijali poslanci návrh uznesenia, ktorým sa výrazne uľahčí cestovanie seniorov v Bratislavskej integrovanej doprave (BID). Uznesenie predložili poslanci združení v KLUBE PRE BRATISLAVU.

  Schválením uznesenia poslanci vyhoveli dvom predloženým petíciám za uľahčenie dopravy seniorov v BID. Ich cieľom bolo, aby spoločnosť BID tým seniorom, ktorí už majú SeniorPas, zabezpečila jednoduché predĺženie SeniorPasu iba jeho priložením k existujúcemu označovaču lístkov vo vozidlách MHD. Týmto riešením sa predíde situácii, aby seniori museli kvôli predĺženiu SeniorPasu chodiť na špeciálne miesta na to určené a vystáť si tam dlhé rady.

  „Myslím si, že schválením tohto uznesenia sa nám podarilo pomôcť seniorom a aspoň čiastočne im uľahčiť život,“
  povedal Radoslav Olekšák, člen KLUBU PRE BRATISLAVU.

  „Nemala by sa už opakovať situácia z jesene 2015, kedy museli tisíce seniorov stáť hodiny v dlhých radoch, keď sa SeniorPasy vydávali, čo bolo pre mnohých doslova utrpenie vzhľadom na ich pokročilý vek a zdravotné problémy,“
  povedala poslankyňa Iveta Hanulíková, členka KLUBU PRE BRATISLAVU.

  Predĺženie SeniorPasov priamo vo vozidlách MHD bude možné po tom, ako bude do čítačiek nainštalovaná na to určená nová funkcionalita. Prijatím uznesenia poslanci zaviazali primátora zabezpečiť toto opatrenie do konca augusta 2016.

  Ďalším bodom schváleného uznesenia je žiadosť, aby primátor do 31. októbra 2016 inicioval legislatívne riešenie, ktoré umožní využiť občiansky preukaz ako cestovný lístok pre bezplatnú prepravu seniorov nad 70 rokov alebo umožní pridať do občianskeho preukazu funkcie SeniorPasu.

  „Som rád, že sa nám na pôde mestského parlamentu podarila presadiť dobrá vec, ktorá reálne pomôže tým, ktorí to potrebujú a ktorí si našu pomoc aj zaslúžia,“
  povedal na záver Martin Borguľa, predseda KLUBU PRE BRATISLAVU.

  Podobné články