Bezdomovcov chcú nasťahovať do centra!

  • access_time11.09.2012
  • Bezdomovcov chcú nasťahovať do centra!

    Je proti zdravému úsudku aby mesto podporovalo zhromažďovanie často neprispôsobivých ľudí bez domova v centre a širšom centre Bratislavy. Otvorené alebo skryté žobranie v týchto miestach je len vrcholom ľadovca ich prehreškov voči verejnému poriadku. Podľa odporúčania Mestskej rady však majú poslanci bratislavského zastupiteľstva koncom septembra rozhodnúť o symbolickom nájme domu a dvora na Mýtnej č. 33. A to za iba 1 € ročne pre občianske združenie. VAGUS. o.z. tu chce najmenej 10 rokov prevádzkovať denné centrum pre bezdomovcov. Pri štandardnom postupe prenájmu by v tomto prípade musel nájomca platiť 33 tis. eur ročne. V nájomnej zmluve sa však má zaviazať, že urobí rekonštrukčné práce za 45 tis. € počas prvých štyroch rokov. Predchádzajúca prax, kedy mesto poskytlo priestory na periférii, je podľa môjho názoru správna. V takýchto priestoroch sa dajú efektívnejšie organizovať pracovné činnosti. Ak sa však bude pomoc poskytovať bez vyžadovania práce, empatia ostatných občanov ostane bez efektu. Nedávno sa obyvatelia okolia a návštevníci neďalekého parku na Račianskom mýte sťažovali na neporiadok, ktorý na jeho okraji zanechávajú bezdomovci. Občianske združenia tam podávajú teplú stravu a rozdeľujú šatstvo za asistencie mestskej polície- napriek tomu nedokážu zabezpečiť poriadok Minulý rok len samospráva poskytla občianskym združeniam dotáciu viac ako ½ mil. Euro, čo je cca 200€ pre jedného bezdomovca. Okrem toho sa na sociálne služby pre týchto občanov bezodplatne užíva verejný majetok. Ako sa môžu na takéto narábanie pozerať seniori odkázaní na sociálne služby po drastickom zvýšení cien v DSS tými istými samosprávami? Martin Borguľa komunálny poslanec za Staré Mesto

    Related Posts