Americká ambasáda zostáva na Hviezdoslavovom námestí

  • access_time26.05.2014
  • Americká ambasáda zostáva na Hviezdoslavovom námestí

    Bratislava, 22. 5. 2014 – Na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy bol schválený návrh na predĺženie Zmluvy o prenájme pozemkov pred budovou americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí. Schválenie predĺženia zmluvy znamená, že americká ambasáda aj naďalej zostane vo svojom doterajšom sídle na Hviezdoslavovom námestí. Plot, ktorý sa nachádza pred budovou, zostáva taktiež súčasťou námestia napriek protestom niektorých mestských poslancov aj verejnosti. Veľvyslanectvo USA požiadalo magistrát o predĺženie nájmu o 18 mesiacov ešte začiatkom tohto roka. Zmluva bola pôvodne uzatvorená na dobu určitú do februára 2015, veľvyslanectvo požiadalo o jej predĺženie do augusta 2016. Po tejto požiadavke sa opäť do popredia dostala otázka vhodnosti umiestnenia nevkusného oplotenia, ktoré chráni ambasádu, ale zároveň výrazným spôsobom kazí vzhľad historického Hviezdoslavovho námestia. Proti predĺženiu Zmluvy o nájme sa postavilo niekoľko mestských poslancov, medzi nimi aj poslanec za Staré Mesto Martin Borguľa. „Bol som proti predĺženiu nájmu, pretože riadne ukončenie zmluvy vo februári 2015 pre nás znamenalo šancu konečne sa neestetického oplotenia na Hviezdoslavovom námestí zbaviť,“ povedal poslanec Martin Borguľa. Minulý mesiac sa konala diskusia poslancov s americkým veľvyslancom Theodorom Sedgwickom, na ktorej sa hovorilo o možnostiach, ako vzniknutú situáciu riešiť. V diskusii okrem iného odznela aj požiadavka podmieniť prípadné ďalšie predĺženie zmluvy záväzným stanoviskom ambasády, že si začne hľadať nové miesto, kam svoj zastupiteľský úrad čo najskôr presťahuje. Mestskí poslanci nakoniec na dnešnom zasadnutí schválili predĺženie Zmuvy o nájme pozemkov bez akýchkoľvek podmienok pre americkú stranu. Predloženie dôkazu o tom, že si ambasáda hľadá nové miesto, bude požadované až v prípade, ak by ambasáda požiadala o ďalšie predĺženie nájmu. „Som sklamaný z dnešného hlasovania. Ako jediný som hlasoval proti predĺženiu nájmu. Schválenie predĺženia bez toho, aby bola americká ambasáda zaviazaná hľadať si nové miesto pre svoj úrad, znamená nielen to, že na námestí zostane aj naďalej trojmetrový plot, ale aj skutočnosť, že tento stav môže trvať poriadne dlho,“ uviedol na záver Martin Borguľa.

    Related Posts