Kontajnerová akcia pokračuje ďalej aj v jeseni!

 • access_time09.04.2018
 • Kontajnerová akcia pokračuje ďalej aj v jeseni!

  Poriadok v Starom Meste je najpálčivejším problémom tejto štvrte dlhodobo. Jeho riešenie je aj v rukách nás všetkých. Som hrdým obyvateľom Starého Mesta, a preto mi záleží na tom, aby bola naša mestská štvrť krajšia a čistejšia.

  Pre veľký záujem som sa rozhodol s kontajnerovou akciou ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO pokračuje ďalej aj v jeseni!. Stále tak máte možnosť vyčistiť si a skrášliť svoje okolie.

  Harmonogram umiestnenia kontajnera

  Október 2018
  Dňa 1. a 2.októbra bude kontajner pristavený na Žabotova – Železničiarska
  Dňa 5. a 6.októbra bude kontajner pristavený na Bohúňova – Gaštanová (Dubová)
  Dňa 12. a 13.októbra bude kontajner pristavený na Svetlá – Tichá
  Dňa 15. a 16.októbra bude kontajner pristavený na Lermontova – (Moyzesova) – Somolického
  Dňa 17. a 18.októbra bude kontajner pristavený na Čajkovského – (Leškova)
  Dňa 19. a 20.októbra bude kontajner pristavený na Wilsonova – Blumentálska
  Dňa 22. a 23.októbra bude kontajner pristavený na Moskovská
  Dňa 24. a 25.októbra bude kontajner pristavený na Poľská 2 – Justičná
  Dňa 26. a 27.októbra bude kontajner pristavený na Sasinkova – Strážnická
  Dňa 29. a 30.októbra bude kontajner pristavený na Chorvátska – Karadžičova
  September 2018
  Dňa 3. a 4.septembra bude kontajner pristavený na Sokolskej ulici 3
  Dňa 5. a 6.septembra bude kontajner pristavený na Urbánkovej ulici 3
  Dňa 7. a 8.septembra bude kontajner pristavený na križovatke ulíc Partizánska a Lichardova
  Dňa 10. a 11.septembra bude kontajner pristavený na križovatke ulíc 29.augusta a Karadžičova
  Dňa 12. a 13.septembra bude kontajner pristavený na Gajovej ulici 11
  Dňa 17. a 18.septembra bude kontajner pristavený na Bradlianskej ulici
  Dňa 19. a 20.septembra bude kontajner pristavený na Révovej ulici
  Dňa 21. a 22.septembra bude kontajner pristavený na Kysuckej ulici 24
  Dňa 24. a 25.septembra bude kontajner pristavený na križovatke ulíc Vetvová a Čmeľovec
  Dňa 26. a 27.septembra bude kontajner pristavený na križovatke ulíc Na Hrebienku a Rubinsteinova
  August 2018
  Dňa 2. a 3.augusta bude kontajner pristavený na Pražskej ulici 3
  Dňa 6. a 7.augusta bude kontajner pristavený na Beskydskej ulici 2
  Dňa 8. a 9.augusta bude kontajner pristavený na križovatke ulíc Povraznícka a Björsonova
  Dňa 10. a 11.augusta bude kontajner pristavený na križovatke ulíc Wilsonova a Radlinského
  Dňa 13. a 14.augusta bude kontajner pristavený na križovatke ulíc Ferienčíkova a Lazaretská
  Dňa 23. a 24.augusta bude kontajner pristavený na križovatke ulíc Belopotockého a Björsonova
  Dňa 27. a 28.augusta bude kontajner pristavený na Jelenej ulici 11
  Dňa 29. a 30.augusta bude kontajner pristavený na križovatke ulíc Železničiarska a Murgašova
  Júl 2018
  Dňa 2. a 3.júla bude kontajner pristavený na Vajanského ulici
  Dňa 4. a 5.júla bude kontajner pristavený na ul. Podjavorinskej pred budovou ZŠ s MŠ
  Dňa 6. a 7.júla bude kontajner pristavený v križovaní ulíc Zámockej a Skalnej
  Dňa 9. a 10.júla bude kontajner pristavený pred križovaním ulíc Javorinská a Mudroňova
  Dňa 11. a 12.júla bude kontajner pristavený pred križovaním ulíc Mateja Bela a Tolstého
  Dňa 13. a 14.júla bude kontajner pristavený pred križovaním ulíc Grösslingova a Karadžičova
  Dňa 16. a 17.júla bude kontajner pristavený pred križovaním ulíc Drotárska cesta – Martinengova
  Dňa 18. a 19.júla bude kontajner pristavený na Nábr.arm.gen.Ludvíka.Svobodu 18
  Dňa 20. a 21.júla bude kontajner pristavený pred križovaním ulíc Havlíčkova a Prokopa Veľkého
  Dňa 23. a 24.júla bude kontajner pristavený v križovaní ulíc Gorazdova a Laučekova
  Dňa 25. a 26.júla bude kontajner pristavený za križovaním ulíc Bartókova a Mozartova
  Dňa 27. a 28.júla bude kontajner pristavený pred križovaním ulíc Okánikova a Podhorského
  Dňa 30. a 31.júla bude kontajner pristavený pred križovaním ulíc Broskyňová a Mudrońova
  Jún 2018
  Dňa 25. a 26.júna bude kontajner pristavený v križovaní ulíc Tvarožkova a Smetanova
  Dňa 29. a 30.júna bude kontajner pristavený v križovaní ulíc Moskovská a Poľná